PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Při psychologickém poradenství využíváme dlouholetou praxí osvědčené klinické, testové, dotazníkové a další metody. S jejich využitím Vám můžeme usnadnit rozhodování týkající se např. témat jako:

  • studium (výběr nejvhodnějšího učebního oboru, střední či vysoké školy)
  • identifikace předpokladů školní úspěšnosti
  • volba povolání a kariérní plánování
  • zjištění individuálních charakteristik osobnosti
  • sledování psychické způsobilosti u kandidátů nejrůznějších profesí
  • hlubší poznání vzájemných vztahů mezi manželi, sourozenci, spolupracovníky ad.


Poradenský proces zahrnuje rozhovor, administraci individuální, na míru sestavené série testů/dotazníků, jejich vyhodnocení a seznámení klienta s výsledky vyšetření. Na výstupy této části doporučujeme navázat fází poradenskou věnující se nástinu případných opatření a možnému budoucímu směřování klienta.

Obvyklá délka komplexního procesu je 3 až 5 hodin. V závislosti na náročnosti psychologické diagnostiky se cena pohybuje v rozmezí 700,- až 900,- Kč za 1 hodinu práce psychologa.

Nejsme smluvně vázáni s žádnou zdravotní pojišťovnou – proto jsou naše služby naprosto diskrétní a ve vyžádaných případech i zcela anonymní.

 
 
 
 
 

Plzeň, Praha

Telefon

+420 602 18 27 18

E-mail

vybiralova@dyada.cz