Mgr. Lenka Vybíralová

Současné funkce

Odborný garant, psycholog

Psychoterapeut a hypnoterapeut pod supervizí

Uvedena v "Seznamu hypnoterapeutů České republiky"

 

Vzdělání

*Postgraduální interní studium (katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, dosud studuje); *Magisterské studium jednooborové psychologie (katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze).

 

Další odborná kvalifikace

*Hypnotická a nehypnotická komunikační strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona (SPAS, MUDr. František Matuška, dosud studuje); *Odborný kurz hypnózy (AKP ČR, Sekce pro hypnózu České psychiatrické společnosti a Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl); *Systemické koučování (Institut systemického koučování, Institut systemických studií, PhDr. Petr Parma, dosud studuje v rámci FF UK); *Psychoterapie sexuálních dysfunkcí (AKP ČR, Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.); *Práce s časovou osou I. (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková); *Personalista – manažer lidských zdrojů (T&CC); *Odborné sociální poradenství (Asociace sociálního poradenství); *Videotrénink interakcí VTI (SPIN); *Kurzy projektivních technik (PhDr. Zdeněk Altman); *Krizová intervence; Pomoc obětem pronásledování; Pomoc obětem sexuálního násilí; Trénink vyjednávání, argumentace a přesvědčování (BKB); *Školící a výcvikový kurz GPOP (Hogrefe - Testcentrum, PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.; PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.).

 

Odborná praxe a účast na projektech

*Psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut společnosti Dyada; *Odborný konzultant a hodnotitel Assessment a Development Center, T&CC, Praha; *Poradce pro psychologickou podporu, BKB, Plzeň; *Autor metodiky vzdělávacích modulů „Šikana“ a „Oběti domácího násilí“ pro BKB, Plzeň; *Spoluautor a realizátor projektu „Program podpory fungující rodiny“, Občanské sdružení Variace, Brno; *Lektor tématických kurzů a školení „Projekt HR servis – podpora lidských zdrojů“, Evropský kariérní institut, Praha; *Lektor rekvalifikačního kurzu „Personalista“, Evropský kariérní institut, Praha; *Lektor programu ŘLZ, CMC Graduate School of Business, Čelákovice.

 

 
 
 
 
 

Plzeň, Praha

Telefon

+420 602 18 27 18

E-mail

vybiralova@dyada.cz