GPOP

Pravděpodobně nejznámější a nejvíce rozšířenou metodou týkající se typologie osobnosti je dotazník MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), který ale nelze pro naši populaci využít.

Dotazník GPOP (Golden Personality Type Profiler™) je první legální verzí na našem trhu. Patříme mezi tři pracoviště v ČR*, která mají osvědčení pro práci s metodou GPOP a nabízejí ji v portfoliu svých služeb.

GPOP měří sílu preference jednotlivce: odkud čerpá svou psychickou energii, jak vnímá okolní svět, jak se rozhoduje a také jaký má životní styl. Navíc GPOP identifikuje míru prožívání a reakcí na stres.

 

Ukázka závěrečné zprávy (zkrácená verze) je k dispozici ZDE.

Dotazník typologie osobnosti - GPOP lze využít v různých situacích, jako např.:

  • pochopení vlastní osobnosti i osobnosti ostatních;
  • podpoře, rozvoji a zlepšení vztahů na pracovišti;
  • zlepšení vztahů v sociálním prostředí;
  • pomoc při osobním rozhodování (včetně rozhodování o kariéře a povolání).

Metoda GPOP se osvědčuje jako podpůrná metoda při:

  • optimalizaci výkonu v podnicích;
  • rozvoji a koučování pracovníků nejen vedoucích pozicích;
  • týmové analýze a rozvoji týmu;
  • volbě povolání a kariérním rozvoji;
  • zvyšování sociálních kompetencí.

Pro více informací či dojednání schůzky využijte uvedených kontaktů.

 

*Internetové šetření nabídky pracovišť využívajících metodu GPOP proběhlo dne 04.05.2010.

 
 
 
 
 

Plzeň, Praha

Telefon

+420 602 18 27 18

E-mail

vybiralova@dyada.cz